Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. sausio 07 d.
Įsigaliojimo data 2023 m. sausio 07 d.


Šioje privatumo politikoje aprašoma UAB Inovatyvios dietologijos centro, Kauno g. 32a, Vilnius, Vilniaus m. sav. LT-03202, Lietuva, el. paštas: [email protected], tel: +3708611311 dėl jūsų informacijos, kurią renkame jums naudojantis mūsų interneto svetaine ( https://vitaminsea.lt ), rinkimo, naudojimo ir atskleidimo. (toliau – Paslauga). Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi, jūs sutinkate, kad jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama pagal šią privatumo politiką. Jei nesutinkate su tuo pačiu, prašome neprieiti prie Paslaugos ir ja nesinaudoti.

Šią Privatumo politiką galime keisti bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo ir pakeistą Privatumo politiką paskelbsime Paslaugoje. Pakeista Politika įsigalios po 180 dienų nuo tada, kai pakeista Politika bus paskelbta Paslaugoje, o tolesnė prieiga prie Paslaugos ar naudojimasis ja po šio laiko reikš, kad sutinkate su pakeista Privatumo politika. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

MŪSŲ RENKAMA INFORMACIJA:
Mes renkame ir tvarkome toliau nurodytą jūsų asmeninę informaciją:

 • Vardas ir pavardė
 • El. paštas
 • Mobilusis telefonas
 • Adresas

KAIP RENKAME JŪSŲ INFORMACIJĄ:
Mes renkame/gauname informaciją apie jus toliau nurodytais būdais:

 • Kai naudotojas užpildo registracijos formą arba kitaip pateikia asmeninę informaciją
 • Sąveikaujant su svetaine
 • Iš viešų šaltinių

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ:
Jūsų surinktą informaciją naudosime šiais tikslais:

 • Rinkodarai / reklamai
 • Naudotojo paskyrai sukurti
 • Liudijimai
 • Klientų atsiliepimų rinkimas
 • Įgyvendinti T&C
 • Mokėjimų apdorojimas
 • Parama
 • Administravimo informacija
 • Tikslinė reklama
 • Tvarkyti klientų užsakymus
 • Svetainės apsauga
 • Vartotojo komentarai vartotojui
 • Ginčų sprendimas
 • Vartotojo paskyros valdymas
  Jei norėsime naudoti jūsų informaciją kitais tikslais, paprašysime jūsų sutikimo ir naudosime jūsų informaciją tik gavę jūsų sutikimą ir tik tuo tikslu (-ais), kuriam (-iems) sutikimas duotas, nebent pagal įstatymus privalome elgtis kitaip.

KAIP DALIJAMĖS JŪSŲ INFORMACIJA:
Mes neperduosime jūsų asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai, negavę jūsų sutikimo, išskyrus toliau aprašytus ribotus atvejus:

 • Skelbimų tarnyba
 • Analizė
 • Reikalaujame, kad tokios trečiosios šalys asmeninę informaciją, kurią joms perduodame, naudotų tik tam tikslui, kuriam ji buvo perduota, ir nelaikytų jos ilgiau, nei reikia minėtam tikslui pasiekti.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime atskleisti toliau nurodytais tikslais: (1) laikytis galiojančių įstatymų, teisės aktų, teismo įsakymų ar kitų teisinių procesų; (2) vykdyti jūsų susitarimus su mumis, įskaitant šią privatumo politiką; arba (3) reaguoti į pretenzijas, kad jūsų naudojimasis Paslauga pažeidžia trečiųjų šalių teises. Jei Paslauga arba mūsų bendrovė bus sujungta arba įsigyta su kita bendrove, jūsų informacija bus vienas iš turto, kuris bus perduotas naujajam savininkui.

JŪSŲ INFORMACIJOS SAUGOJIMAS:
Jūsų asmeninę informaciją saugosime nuo 90 dienų iki 2 metų po to, kai naudotojai panaikins savo paskyras, arba tol, kol mums jos prireiks siekiant tikslų, dėl kurių ji buvo surinkta, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Mums gali prireikti saugoti tam tikrą informaciją ilgiau, pavyzdžiui, siekiant tvarkyti įrašus ir (arba) teikti ataskaitas pagal galiojančius įstatymus arba dėl kitų teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, teisinių teisių įgyvendinimo, sukčiavimo prevencijos ir pan. Likusi anoniminė informacija ir apibendrinta informacija, iš kurios nei vienas iš jūsų neidentifikuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai), gali būti saugoma neribotą laiką.

JŪSŲ TEISĖS:
Priklausomai nuo taikomų teisės aktų, galite turėti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti arba gauti savo asmens duomenų kopiją, apriboti arba prieštarauti aktyviam jūsų duomenų tvarkymui, prašyti, kad mes pasidalytume (perkeltume) jūsų asmenine informacija su kitu subjektu, atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, teisę pateikti skundą teisės aktais nustatytai institucijai ir kitas teises, kurios gali būti svarbios pagal taikomus įstatymus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite rašyti mums adresu [email protected]. Į jūsų prašymą atsakysime pagal galiojančius įstatymus.

Galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba profiliavimo, kurį vykdome rinkodaros tikslais, rašydami mums adresu [email protected].

Atkreipkite dėmesį, kad jei neleisite mums rinkti ar tvarkyti reikalaujamos asmeninės informacijos arba atšauksite sutikimą ją tvarkyti reikalaujamais tikslais, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis, dėl kurių buvo prašoma jūsų informacijos, arba negalėsite jomis naudotis.

SLAPUKUS IR KT.
Daugiau informacijos apie tai, kaip jas naudojame, ir apie jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis sekimo technologijomis, rasite mūsų Slapukų politikoje.

SAUGUMAS:
Jūsų informacijos saugumas mums yra svarbus, todėl naudosime pagrįstas saugumo priemones, kad užkirstume kelią jūsų kontroliuojamos informacijos praradimui, netinkamam naudojimui ar neteisėtam pakeitimui. Tačiau, atsižvelgdami į neišvengiamą riziką, negalime garantuoti visiško saugumo, todėl negalime užtikrinti ar garantuoti bet kokios informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ir tai darote savo rizika.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS IR JŪSŲ INFORMACIJOS NAUDOJIMAS:
Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas, ne mūsų valdomas svetaines. Šioje privatumo politikoje nenagrinėjama trečiųjų šalių, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, valdančią bet kurią svetainę ar paslaugą, kuri gali būti pasiekiama per Paslaugos nuorodą, privatumo politika ir kita praktika. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

SKUNDŲ / DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS:
Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl jūsų turimos informacijos tvarkymo, galite rašyti mūsų Skundų nagrinėjimo pareigūnui adresu: UAB „Inovatyvios dietologijos centras”, Kauno g. 32a, Vilnius, el. paštas: [email protected]. Jūsų problemas spręsime pagal galiojančius teisės aktus.